Motherboards button
Bo mạch chủ
Graphics Card button
Card đồ họa
Monitors button
Gaming Monitor
Loading

We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.

Tìm tên Model

Nhóm sản phẩm Bo mạch chủ
  1. Kiểm tra vỏ hộp Bo mạch chủ, bạn sẽ tìm thấy tên của Model nằm ở sticker dán trên vỏ hộp.
  2. Kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng, bìa sách hướng dẫn sử dụng có thể hiện tên của Model.
  3. Bạn cũng có thể tìm tên Model in trên bảng mạch.
  4. Nhấn phím F2 trong quá trình hệ thống khởi động và truy cập vào cài đặt BIOS, bạn cũng có thể tìm thấy tên Model nằm trong phần “Phiên bản BIOS” nằm ở trang chủ.