Motherboards button
Bo mạch chủ
Graphics Card button
Card đồ họa
Monitors button
Gaming Monitor
Loading

We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.

Tìm kiếm phiên bản BIOS

Làm thế nào để nhận diện phiên bản BIOS của Bo mạch chủ?
  1. Sticker gắn trên chipset BIOS là thông tin về phiên bản BIOS mặc định của Bo mạch chủ. Nếu như phiên bản BIOS của bạn chưa bao giờ được cập nhật thì đây chính là phiên bản hiện tại của bạn.
  2. Khi máy tính bạn đang khởi động, nhấn phím F2 để truy cập vào phần cài đặt BIOS. Bạn có thể kiểm tra phiên bản BIOS bằng cách nhấn vào chọn “Phiên bản BIOS” bên dưới Thanh trang chủ.
  3. Trong hệ điều hành Windows, bạn có thể sử dụng phần mềm kiểm tra hệ thống như CPU-Z để kiểm tra phiên bản BIOS hiện tại.