Motherboards button
Bo mạch chủ
Graphics Card button
Card đồ họa
Monitors button
Gaming Monitor
Loading

We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.

Tìm số Serial

Lưu ý: Số Serial nằm trên Bo mạch chủ sẽ là thông tin cần thiết phải cung cấp để được áp dụng dịch vụ đổi trả RMA, vui lòng giữ cho số Serial ở trong tình trạng hoàn hảo. Vui lòng không sửa đổi, phá hỏng hoặc thay thế số Serial. Nếu không, bạn sẽ không được áp dụng chính sách đổi trả từ ASRock
Nhóm sản phẩm Bo mạch chủ
  1. Kiểm tra vỏ hộp Bo mạch chủ, bạn sẽ tìm thấy số Serial nằm ở sticker trên vỏ hộp Bo mạch chủ.
  2. Sticker thể hiện số Serial cũng nằm trên Bo mạch chủ. Đó là 1 miếng dán màu vàng, thường được dán dính phía sau bảng điều khiển nguồn, gần khu vực cổng máy in.