Bo mạch chủ

Card đồ họa
Card đồ họa
Tất cả danh sách sản phẩm
Đặt lại bộ lọc
AMD GPU
+ Category
+ Radeon™ VII Loạt
+ Radeon™ RX 6000 Series
+ Radeon™ RX 5700 Loạt
+ Radeon™ RX VEGA Loạt
+ Radeon™ RX 500 Loạt

Taichi (more)

Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC
Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+

Phantom Gaming (more)

Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC
Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC
Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC
Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming D 8G OC
Radeon RX 5700 Phantom Gaming D 8G OC

Challenger (more)

Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC
Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC
Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC
Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC
Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC
Gần
So sánh