เมนบอร์ด

การ์ดจอ

มินิพีซี

พีซีอุตสาหกรรม

เซิฟเวอร์/เวิร์คสเตชั่น

ค้นหาชื่อรุ่น

มาเธอร์บอร์ดซีรี่ย์
  1. ตรวจสอบกล่องของมาเธอร์บอร์ด จะพบสติ๊กเกอร์ชื่อรุ่นมาเธอร์บอร์ด.
  2. ตรวจสอบคู่มือ แสดงชื่อรุ่นบนปก.
  3. คุณอาจจะพบชื่อรุ่นบน PCB มาเธอร์บอร์ดเช่นกัน.