Motherboards button
เมนบอร์ด
Graphics Card button
การ์ดจอ
Monitors button
Monitor Gamer
Mini PC button
มินิพีซี
Industrial PC button
พีซีอุตสาหกรรม
Server/WS button
เซิฟเวอร์/เวิร์คสเตชั่น
Loading

เราใช้ cookies เพื่อให้คุณได้รับความเป็นส่วนตัวและราบลื่นยิ่งขึ้น ด้วยการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณตกลงใช้งาน cookies หากคุณไม่ตกลงในการใช้งาน cookies หรือต้องการข้อมูลอื่นเพิ่มเติม โปรดไปที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ในเว็บไซต์ของเรา.

ค้นหาไบออส

วิธีระบุรุ่นของ Bios สำหรับมาเธอร์บอร์ด
  1. มีสติกเกอร์บนชิปเซ็ต BIOS ซึ่งมีค่าเริ่มต้นรุ่นไบออสคือ หารุ่น BIOS ของคุณ หาไม่เคยได้รับการปรับปรุง แล้วรุ่นการทำเครื่องหมายบนสติกเกอร์เป็นไบออสรุ่นปัจจุบันของคุณ:
  2. เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มต้นขึ้นให้กด F2 เพื่อป้อนการตั้งค่า BIOS คุณสามารถตรวจสอบรุ่นของ BIOS ใน "BIOS version" รายการภายใต้เมนูหลัก:
  3. ใน Windows OS, คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบระบบเช่น CPU-Z ตรวจสอบรุ่นของ BIOS.