เมนบอร์ด

การ์ดจอ

มินิพีซี

พีซีอุตสาหกรรม

เซิฟเวอร์/เวิร์คสเตชั่น

ค้นหาซีเรียลนัมเบอร์

หมายเหตุ: เนื่องจากซีเรียลนัมเบอร์ (SN) บนมาเธอร์บอร์ดเป็นข้อมูลที่จำเป็นที่สำหรับการรับประกัน ต้องเก็บไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ กรุณาอย่าแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำลายหรือแทนที่ มิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับประกัน จาก ASRock.
มาเธอร์บอร์ดซีรี่ย์
  1. ตรวจสอบบนกล่องของมาเธอร์บอร์ด คุณจะพบซีเรียลนัมเบอร์ในรูปแบบสติ๊กเกอร์บนกล่อง.
  2. คุณสามารถมองหาสติกเกอร์ S/N บนเมนบอร์ดได้ด้วยเช่นกัน โดยที่สติเกอร์ S/N นี้จะเป็นสติกเกอร์สีขาวหรือสีเทา ติดอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กับพาแนลต่อพ่วงด้านหลัง เช่นแถวพอร์ต LAN หรือ ฝาปิด I/O.