Loading

We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.

Oświadczenie o Konfliktowych Minerałach

ASRock nie toleruje używania tzw. “konfliktowych minerałów”, ponieważ narusza to prawa człowieka oraz wykorzystuje środowisko naturalne w najbardziej obrzydliwy sposób. Co więcej, żądamy od wszystkich dostawców ASRock zbadania źródeł pozyskiwania minerałów, aby uniknąć korzystania z “konfliktowych minerałów”, wliczając w to złoto, tantal, cynę, wolfram itp. Dostawcy muszą zastosować się do tej praktyki, aby wypełnić podstawową społeczną odpowiedzialność biznesu ASRock.