Motherboards button
Płyta Główna
Graphics Card button
Karta graficzna
Monitors button
Monitor Gamer
Mini PC button
Mini PC
Industrial PC button
Komputery Przemysłowe
Server/WS button
Serwery/Stacje robocze
Loading

We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.

Polityka prywatności

Spółka ASRock Incorporation i jej spółki stowarzyszone (zwane dalej „ASROCK”, „my/nasze spółki”) zobowiązały się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika. Staramy się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Polityka prywatności spółek ASROCK, wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami dotyczącymi informacji uzupełniających w związku z określonymi usługami, z których korzysta użytkownik (zwana dalej „Polityką Prywatności”), określa nasz sposób postępowania w kwestii ochrony prywatności w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i zabezpieczania danych osobowych użytkownika przez strony internetowe spółek ASROCK, ich urządzenia, aplikacje oraz wszelkie usługi, które oferujemy zarówno w trybie online, jak i offline (zwane dalej „SERWISEM”), a dzięki którym możemy udostępniać lub ujawnić zgromadzone informacje. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, uzyskanie przez niego dostępu do SERWISU lub korzystanie z SERWISU możliwe będzie dopiero po przeczytaniu i zaakceptowaniu przez rodziców użytkownika (lub przez jego opiekuna prawnego) naszej Polityki Prywatności.

Korzystanie z danych osobowych, dostęp do nich lub przekazywanie ich SERWISOWI przez Użytkownika, także niepełnoletniego, przekazywanie jego danych osobowych przez jego rodziców (lub opiekuna prawnego) bądź przez samego użytkownika za zgodą jego rodziców (lub opiekuna) spółkom ASROCK będzie jednoznaczne z akceptacją przez niego naszej Polityki Prywatności.

Informacje gromadzone przez spółki ASROCK

Podczas korzystania z naszego SERWISU może okazać się, że potrzebujemy zebrać od użytkownika pewne informacje (zwane dalej „Informacjami”) w przypadku użytkowania przez niego naszego SERWISU lub w razie komunikacji użytkownika z SERWISEM; użytkownika możemy poprosić o następujące informacje:

Informacje nam przekazywane
 • • Adres e-mail i kraj/region użytkownika – w przypadku rejestracji lub logowania się na Konto członkowskie ASROCK (Member account); jeśli użytkownik korzysta ze swojego konta mediów społecznościowych do logowania się lub założenia Konta członkowskiego ASROCK w celu skorzystania z naszego SERWISU; możemy również gromadzić wszelkie informacje dostępne publicznie (w tym m.in. zdjęcie profilowe użytkownika, jego płeć, data urodzenia i ustawienia języka) powiązane z kontem mediów społecznościowych.
 • • Imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres dostawy/adres doręczania faktur (włącznie z kodem pocztowym), informacje kontaktowe, adres e-mail, numer karty kredytowej lub inne dane dot. usług płatniczych – w przypadku dokonywania zakupu naszych urządzeń, odpłatnych usług lub w związku z określonymi żądaniami ws. obsługi klienta.
 • • Imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres dostawy (włącznie z kodem pocztowym), informacje kontaktowe, adres e-mail, płeć, data urodzenia i numer identyfikacyjny użytkownika – w przypadku uczestnictwa w naszych eventach lub kampaniach.
Informacje pozyskane w związku z korzystaniem z SERWISU
 • Informacje o urządzeniu: takie jak model urządzenia użytkownika, numer seryjny, wersja i typ systemu operacyjnego, adres IP, adres MAC, numer IMEI i inne niepowtarzalne identyfikatory urządzeń.
 • Dane dziennika: takie jak ustawienia, czas aktywacji urządzeń użytkownika, sieć używana do łączenia się z naszym SERWISEM, status tej sieci, dane dziennika telefonii, stan gotowości, historia awarii, preferowany interfejs, typ i ustawienia języka przeglądarki, dane diagnostyczne i dane dotyczące użytkowania, jak również zachowania użytkownika w naszym SERWISIE.
 • Informacje o lokalizacji: takie jak wersja urządzeń GPS i modułu Wi-Fi użytkownika, sygnał GPS, dane identyfikujące pobliskie punkty dostępu Wi-Fi i wieże komórkowe, strefa czasowa i czas lokalny obszaru, na którym używane jest urządzenie.
 • Informacje dot. aplikacji: takie jak rodzaj zainstalowanych aplikacji lub oprogramowania użytkownika, użytkowanie treści i komunikacja użytkownika z treścią oferowaną przez SERWIS, na przykład czas instalacji i dezinstalacji, częstotliwość użytkowania, kategoria preferowanych aplikacji i oprogramowania.
Korzystanie z informacji przez spółki ASROCK

Zbierane przez nas informacje możemy wykorzystywać do poniższych celów:

 • Do oceny i poprawy jakości SERWISU.
 • Do pozyskiwania informacji zwrotnych od klientów i analizowania tzw. doświadczenia użytkownika w celu rozwoju i oceny nowych usług oraz urządzeń.
 • Do przeprowadzenia procesu rejestracji Konta członkowskiego ASROCK lub rejestracji urządzenia.
 • Do dostarczania i spełniania żądań użytkownika, w tym m.in. do dostarczania informacji i dokumentacji dotyczącej zakupów, np. faktur zakupu lub dowodów zakupu; do oferowania aktualizacji oprogramowania oraz uwag technicznych.
 • Do przetwarzania i dostarczania wszelkich subskrypcji, do jakich zapisał się użytkownik, w tym ASROCK eDM i biuletynów, aby użytkownik otrzymywał na bieżąco najnowsze wiadomości o spółkach ASROCK, promocjach i zbliżających się eventach. Użytkownik może zrezygnować w dowolnym momencie, bez opłat.
 • Do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak komunikaty o zmianach w polityce i naszych warunkach użytkowania. Ze względu na duże znaczenie tych komunikatów użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.
 • Do weryfikacji tożsamości użytkownika, dostarczania informacji nt. udziału w kampanii i nagród, do świadczenia usług regularnych połączeń (shuttle services) i w razie konieczności do pokrycia ubezpieczeniem w przypadku udziału w naszych eventach i konkursach.
 • Do pomocy użytkownikowi w zapisywaniu, analizowaniu, modyfikowaniu i przechowywaniu informacji, w tym danych o użytkowniku, jego codziennych czynnościach i wynikach aktywności obliczanych na podstawie powyższych danych. Ponadto będziemy wspierać użytkownika w kwestii wprowadzania zmian i uzyskiwania dostępu do danych oraz wyników jego aktywności, w razie gdyby chciał udostępnić te informacje swojej rodzinie, opiekunom czy pracownikom opieki zdrowotnej.
 • Do tworzenia rekomendacji na temat usług, którymi może być zainteresowany użytkownik – na podstawie informacji o korzystaniu przez niego z naszego SERWISU.
 • Do mailingu marketingowego i reklamowego, który naszym zdaniem może zainteresować użytkownika.
 • Do odpowiadania na żądania obsługi klienta, np. żądania naprawy produktu, a także do odpowiadania na pytania użytkownika.
 • Do obsługi klienta i badania zadowolenia klienta – na cele analizy tzw. doświadczenia użytkownika.
 • Do dowolnych innych celów – za zgodą użytkownika.
Komu spółki ASROCK ujawniają informacje użytkownika

Informacje użytkownika nie będą ujawniane osobom trzecim, z poniższymi wyjątkami:

Zgoda użytkownika

Innym stronom trzecim ujawniać i udostępniać informacje będziemy wyłącznie za zgodą użytkownika.

Partnerzy biznesowi

Informacje zakodowane kodem skrótu (hash) lub informacje anonimowe możemy ujawnić naszym partnerom biznesowym, na przykład tym partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi związane z analizą danych lub komunikacją reklamowo-marketingową w oparciu o zakodowane i anonimowe informacje.

Usługodawcy

Informacje użytkownika możemy ujawniać i udostępniać naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, na przykład tym usługodawcom, którzy nam pomagają w wysyłaniu wiadomości marketingowych, oferują wsparcie dla klienta, doręczają zakupy i rachunki. Usługodawcy ci będą wykorzystywać informacje użytkownika wyłącznie w sposób zgodny z naszą instrukcją i celami opisanymi w niniejszym dokumencie; spółki ASROCK zapewniają, że wszyscy nasi dostawcy usług postępują w zgodzie z Polityką Prywatności.

Cele związane z kwestiami prawnymi, względy ochrony i bezpieczeństwa

Możemy ujawniać informacje użytkownika i udostępniać je osobom trzecim do celów prawnych lub związanych z bezpieczeństwem:

 • W zakresie, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy lub regulacje, właściwe organy rządowe lub sądowe; także w zakresie koniecznym do ustanowienia lub zachowania możliwości skorzystania z roszczeń prawnych bądź obrony; w zakresie koniecznym, aby zapobiec oszustwom lub innym, niezgodnym z prawem działaniom.
 • W celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółek ASROCK, naszych usługodawców, klientów lub ogółu społeczeństwa, zgodnie z wymogami prawnymi lub zakresem dozwolonym prawnie.
Międzynarodowy przekaz informacji użytkownika

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na przekazywanie, przechowywanie, używanie i przetwarzanie jego informacji na rzecz spółki ASROCK i jej spółek zależnych oraz usługodawców, którzy mogą znajdować się w innym niż użytkownik kraju. Wyżej wspomniane przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji użytkownika podlega Polityce Prywatności i obowiązującym przepisom dotyczącym ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Ciasteczka i tym podobne technologie

Spółki ASROCK używają plików cookie i podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne (web beacons), aby świadczyć usługi w ramach naszego SERWISU:

Ciasteczka

Ciasteczka to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach w celu spersonalizowania tzw. doświadczenia użytkownika w naszym SERWISIE. Ciasteczka nie będą zbierać informacji identyfikujących użytkownika:

 • Rejestracja i uwierzytelnianie: Wykorzystujemy pliki cookies do zapisywania na urządzeniu użytkownika jego osobistego rejestracyjnego numeru ID oraz danych uwierzytelniania. Pliki cookies pozwalają na odwiedzanie i nawigowanie po stronach internetowych naszego SERWISU bez konieczności logowania się podczas każdej kolejnej wizyty.
 • Przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika: Pliki cookies służą do zapisywania ustawień i preferencji na urządzeniach użytkownika, takich jak np. preferowany język lub lokalizacja. Dzięki zapisywaniu tych ustawień w plikach cookies nie jest konieczne ich ponowne konfigurowanie podczas każdej kolejnej wizyty w naszym SERWISIE
 • Analityka: Wykorzystujemy pliki cookies zarówno do liczenia wizyt w naszym SERWISIE i ich długości, jak i do określenia, które jego części lub funkcje były odwiedzane/wykorzystywane najczęściej. Informacje te pomagają nam w analizie wydajności i pracy naszego SERWISU w celu optymalizacji wydajności i opracowania nowych funkcji i usług.
 • Reklamy: Korzystamy z plików cookies, aby zebrać informacje na temat wykorzystywania naszego SERWISU przez użytkowników oraz określenia ich zainteresowań, jak np. obejrzane reklamy. Spółki ASROCK oraz nasi partnerzy biznesowi korzystają z tych danych, dzięki czemu możemy oferować reklamy, które są najlepiej dopasowane do danego użytkownika.

Należy pamiętać, że preferencje ciasteczek można skonfigurować za pomocą opcji [Narzędzia i ustawienia] w przeglądarce; ciasteczka można zaakceptować, zablokować lub usunąć. Lokalizacja opcji [Narzędzia i ustawienia] w przeglądarce może być różna, w zależności od zainstalowanej przez użytkownika przeglądarki; proszę odwiedzić stronę opcji prywatności przeglądarki lub stronę pomocy technicznej, aby uzyskać dalsze informacje. Niektóre funkcje naszego SERWISU opierają się na wykorzystywaniu cookies, jeśli więc użytkownik zablokuje pliki cookies, to niektóre funkcje naszego SERWISU mogą być niedostępne.

Pliki cookies wykorzystywane w naszym SERWISIE zostały sklasyfikowane poniżej. Można także sprawdzić w tabelach, których plików cookies używamy w naszym SERWISIE i gdzie są one przechowywane:
Kategoria 1: ciasteczka wydajności
Kategoria 2: Ciasteczka funkcjonalności
Kategoria 3: Ciasteczka targetujące lub reklamowe

Kategoria 1: Ciasteczka wydajności

W plikach cookies gromadzone są informacje na temat korzystania z naszego SERWISU, na przykład: jakie strony są najczęściej odwiedzane albo czy użytkownik napotkał jakieś komunikaty błędu w czasie korzystania z naszego SERWISU. Pliki cookies nie zapisują informacji, na których podstawie można by było zidentyfikować użytkownika. Wszelkie informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone w sposób zbiorczy i anonimowy. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu polepszenia wydajności naszego SERWISU.

Nazwa pliku cookieHost
Google AnalyticsGoogle Inc.
Kategoria 2: Ciasteczka funkcjonalności

Za pośrednictwem plików cookies nasz SERWIS jest w stanie zapisywać ustawienia i preferencje (takie jak np. preferowany język lub region zamieszkania) w celu zapewnienia użytkownikom bardziej osobistego i spójnego wrażenia podczas każdej wizyty w naszym SERWISIE.

Dla przykładu nasz SERWIS może zapamiętać ostatnio przeglądane przez użytkownika strony SERWISU, ilość odwiedzin forum w naszym SERWISIE, lub też daje użytkownikowi możliwość przejrzenia urządzeń ostatnio porównywanych w naszym SERWISIE. Pliki cookies mogą także być wykorzystywane do zapisywania zmian, które użytkownik wykonał w zakresie wielkości czcionki, jej typu, oraz w innych dostosowywanych elementach naszego SERWISU. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do świadczenia usług zamówionych przez użytkownika, takich jak np. oglądanie filmów w naszym SERWISIE. Gromadzone dane, takie jak np. aktywność użytkownika podczas przeglądania naszego SERWISU, są pobierane w sposób anonimowy i nie mogą być śledzone przez SERWISY spoza oferty spółki ASROCK.

Nazwa pliku cookieHost
PopupASROCK
ProductGroup_RelationIdASROCK
comparecookienameASROCK
recentlyASROCK
LangASROCK
Kategoria 3: Ciasteczka targetujące lub reklamowe

Ciasteczka te używane są do przedstawiania reklam odpowiednich dla danego użytkownika i odzwierciedlających jego zainteresowania; jest to możliwe dzięki przechowywaniu informacji o sposobie, w jaki korzysta on z naszych usług. Ciasteczka te są również używane do ograniczenia liczby wyświetlanych reklam; ciasteczka pomagają również zmierzyć efektywność kampanii reklamowych. Spółki ASROCK zamieszczają ciasteczka, korzystając z usług kampanii reklamowych takich jak Google AdWords i Google DoubleClick. Informacje zbierane przez ciasteczka wykorzystywane są tylko między spółkami ASROCK i dostawcami kampanii reklamowych.

Nazwa pliku cookieHost
Google AdWords: Conversion, and Remarketing CookiesGoogle Inc.
Google DoubleClickGoogle Inc.
Facebook: Conversion, and Remarketing CookiesFacebook, Inc.
AddThisClearspring, Inc.
Linki do stron trzecich zamieszczone w naszym SERWISIE

Nasz SERWIS może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Należy pamiętać, że spółki ASROCK nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo, ochronę prywatności i materiały witryn internetowych tych stron trzecich. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności witryn internetowych tych stron trzecich po opuszczeniu naszego SERWISU. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie SERWISU ASROCK.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony informacji użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych. Przeprowadzamy wewnętrzne kontrole zgromadzonych informacji, procedur przechowywania i przetwarzania oraz środków bezpieczeństwa, a także stosujemy fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy informacje użytkownika.

Przekazywanie informacji między różnymi lokalizacjami spółki ASROCK i jej spółkami stowarzyszonymi odbywa się na rozległym obszarze za pośrednictwem zabezpieczonej sieci. Po przesłaniu nam informacji przez użytkownika informacje te są chronione zarówno online, jak i offline.

Jednak spółki ASROCK nie mogą zagwarantować pełnego bezpieczeństwa w Internecie. Aby chronić dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, zaleca się:

 • Korzystanie z haseł alfanumerycznych podczas rejestracji Konta członkowskiego ASROCK.
 • Regularną zmianę haseł.
 • Bieżącą aktualizację urządzeń przy zastosowaniu najnowszych dostępnych aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania używanego przez użytkownika, a także korzystanie z takich narzędzi jak skanery wirusów/programów szpiegujących.

Jeśli użytkownik odnajdzie lukę technologiczną mającą negatywny wpływ na SERWIS ASROCK, prosimy o bezzwłoczny kontakt pod adresem privacy@asrock.com.tw

Zarządzanie informacjami przez użytkownika

Chcemy pomóc użytkownikowi w utrzymaniu wierności jego informacji. Informacje te może on przeglądać i zmieniać po zalogowaniu się na Koncie członkowskim ASROCK, gdzie może dokonać edycji informacji o swoim koncie.

Jeśli masz jakieś dalsze pytania w zakresie gromadzonych przez spółkę ASROCK danych dotyczących Twojej osoby, to prosimy o kontakt z nami pod adresem: privacy@asrock.com.tw

Za każdym razem, kiedy użytkownik korzysta z naszego SERWISU, staramy się zachować poprawność danych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem. Będziemy uwzględniać żądania użytkownika dotyczące jego danych, jednak w następujących okolicznościach możemy nie być w stanie spełnić wszystkich żądań:

 • Zgodnie z wymogami lub w ramach obowiązującego prawa.
 • W uzasadnionych celach biznesowych.
 • W razie nieracjonalnie uporczywych żądań, które wymagają
 • uruchomienia zasobów i podjęcia niewspółmiernych do celu wysiłków technicznych, na przykład opracowania nowego systemu lub całkowitej zmiany aktualnych praktyk.
 • W razie potencjalnego zagrożenia prywatności innych osób.
Bezpieczeństwo małoletnich

wiadomie nie zbieramy informacji od małoletnich poniżej lat trzynastu (13) lub w innym wieku, uznawanych za małoletnich w świetle prawa na terytorium danej jurysdykcji, bez zgody rodziców osoby małoletniej. Rodziców (lub opiekuna) zachęcamy do podjęcia aktywnej roli w czynnościach internetowych i zainteresowaniach małoletniego wykazywanych podczas korzystania przez niego z naszego SERWISU.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś o zgodę rodziców przed korzystaniem z naszego SERWISU. Możesz nam przesłać swoje dane wyłącznie za zgodą rodziców. Twoi rodzice (lub opiekun/-owie) mogą zawsze odwołać wcześniej wydaną zgodę, poprosić o dostęp, korektę, zablokowanie lub skasowanie danych.

Poufne dane osobowe

Spółki ASROCK nigdy nie poproszą użytkownika o podanie informacji poufnych, takich jak informacje z dokumentacji medycznej lub zdrowotnej, przekonania polityczne lub religijne, informacje o przestępstwach (domniemanych lub popełnionych), dane na temat wyroków skazujących, orientacja i historia seksualna, postępowanie użytkownika lub jego informacje genetyczne. Prosimy nie podawać nam takich informacji.

Zmiany w Polityce Prywatności spółek ASROCK

Możemy okresowo zmieniać Politykę Prywatności, dlatego zalecamy, aby co jakiś czas przeglądać zapisy Polityki Prywatności zamieszczone na naszych stronach internetowych. Dostęp i korzystanie z naszego SERWISU po aktualizacji Polityki Prywatności dla spółek ASROCK są jednoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności, w tym jej aktualizacji. Najaktualniejsza wersja Polityki Prywatności będzie zawsze dostępna na tej stronie; użytkownikowi zostanie przesłane wyraźne zawiadomienie o wszelkich istotnych zmianach, np. powiadomienie w wiadomości e-mail. U dołu najaktualniejszej wersji Polityki Prywatności można zawsze sprawdzić datę aktualizacji („updated time”).

Kontakt do nas

W razie wszelkich pytań, uwag lub skarg dotyczących Polityki Prywatności, a także w przypadku podejrzenia o złamanie zasad Polityki Prywatności przez spółki ASROCK, prosimy o kontakt. ASRock Incorporation
2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
privacy@asrock.com.tw
Aktualizacja 13 lipca 2017 przez ASROCK