Изявление за Конфликтните Минерали

ASRock не одобрява използването на“конфликтни минерали”, тъй като това нарушава човешките права и експлоатира околната среда по най-неприятен начин. Освен това, ние настояваме всички доставчици на ASRock да разследват източниците на техните минерали, за да се избегне използването на такива конфликтни минерали, включително злато, тантал, калай, волфрам и др Доставчиците са длъжни да следват тази практика и да изпълняват основните корпоративни социални отговорности с ASRock.