Bo mạch chủ

Card đồ họa
@media screen and (max-width:1280px) { .FeatureLeftLAN {left:5%;} } @media screen and (max-width:480px) { .FeatureLeftLAN {left:0;} }
Z390 Phantom Gaming 9
Z390 Phantom Gaming 6
Z390 Phantom Gaming 4

Các đặc tính kĩ thuật nêu trên có thể sẽ được thay đổi mà không báo trước. Các nhãn hiệu và tên sản phẩm đã được lấy từ các thương hiệu của các công ty. Bất cứ sự thay đổi khác nào o với sảnp hẩm gốc đều không được bảo đảm.

Hình ảnh giao diện người dùng trên đây là một minh họa để tham khảo. Giao diện người dùng thực tế có thể được thay đổi với các phiên bản phần mềm cập nhật”