@media screen and (max-width:1280px) { .FeatureLeftLAN {left:5%;} } @media screen and (max-width:480px) { .FeatureLeftLAN {left:0;} }
Z390 Phantom Gaming 9
Z390 Phantom Gaming 6
Z390 Phantom Gaming SLI/ac
Z390 Phantom Gaming SLI
Z390 Phantom Gaming 4
Z390 Phantom Gaming-ITX/ac

Спецификациите са обект на промяна без предварително известие. Марката и имената на продукти са търговски марки на техните производители. Никоя конфигурация, различна от спецификацията на оригиналният продукт не е гарантирана.

Показаната по-долу снимка на потребителски интерфейс е примерна. Актуалният потребителски интерфейс може да се различава при актуализация на софтуера.