Go Back

Thunderbolt™ 4/USB 4.0
Type-C

เทคโนโลยี Thunderbolt™ 4/USB 4.0 เพิ่มความเร็วและความคล่องตัวขั้นสูงสุดให้กับ USB Type-C ด้วยระดับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและการต่อพ่วงที่ง่ายดายสำหรับการทำงานและใช้ในบ้าน ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วได้ถึง 40Gbps และเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt™ ได้ถึง 5 อุปกรณ์ด้วยสายเพียงเส้นเดียว และยังให้ PD 2.0 พร้อมกับ 9V@3A (27W)
ให้ประสบการณ์การเชื่อมต่อความเร็วสูงระดับโลกด้วย Thunderbolt™ ready เมนบอร์ด