Motherboards button
Motherboards
Graphics Card button
Graphics Card
Monitors button
Gaming Monitor
Mini PC button
Mini PC
Industrial PC button
Industrial PC
Server/WS button
Server/WS
Loading

We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.

Giải thưởng
AMD Radeon™ RX 7900 XTX Taichi White 24GB OC
RX7900XTX TCW 24GO
 • Clock: GPU / Memory
  Boost Clock*: Up to 2680 MHz / 20 Gbps
  Game Clock**: 2510 MHz / 20 Gbps
  Key Specifications
  AMD Radeon™ RX 7900 XTX GPU
  24GB GDDR6 on 384-Bit Memory Bus
  96 AMD RDNA™ 3 Compute Units (With Rt+Ai Accelerators)
  96MB AMD Infinity Cache™ Technology
  PCI® Express 4.0 Support
  3 x 8-pin Power Connectors
  3 x DisplayPort™ 2.1 / 1 x HDMI™ 2.1
  Key Features
  Polychrome SYNC
  Taichi 3X Cooling System
  ARGB Backplate
  Reinforced Metal Frame
  Dual BIOS
  22 Power Phase Design
  110/100/110mm Striped Ring Fans
Mẫu sản phẩm này có thể không được bán toàn cầu. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ tại nơi của quý khách để kiểm tra xem sản phẩm bạn cần có được bán tại địa phương hay không.

"Game Clock" is the expected GPU clock when running typical gaming applications, set to typical TGP (Total Graphics Power). Actual individual game clock results may vary.

"Boost Clock" is the maximum frequency achievable on the GPU running a bursty workload. Boost clock achievability, frequency, and sustainability will vary based on several factors, including but not limited to:thermal conditions and variation in applications and workloads.

Các thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia Interface, cũng như lô-gô HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của công ty HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Các đặc tính kĩ thuật nêu trên có thể sẽ được thay đổi mà không báo trước. Các nhãn hiệu và tên sản phẩm đã được lấy từ các thương hiệu của các công ty. Bất cứ sự thay đổi khác nào o với sảnp hẩm gốc đều không được bảo đảm.

Hình ảnh giao diện người dùng trên đây là một minh họa để tham khảo. Giao diện người dùng thực tế có thể được thay đổi với các phiên bản phần mềm cập nhật”