ค้นหาซีเรียลนัมเบอร์

หมายเหตุ: เนื่องจากซีเรียลนัมเบอร์ (SN) บนมาเธอร์บอร์ดเป็นข้อมูลที่จำเป็นที่สำหรับการรับประกัน ต้องเก็บไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ กรุณาอย่าแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำลายหรือแทนที่ มิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับประกัน จาก ASRock.
มาเธอร์บอร์ดซีรี่ย์
  1. ตรวจสอบบนกล่องของมาเธอร์บอร์ด คุณจะพบซีเรียลนัมเบอร์ในรูปแบบสติ๊กเกอร์บนกล่อง.
  2. คุณอาจจะพบสติ๊ก S/N บนกล่องมาเธอร์บอร์ดเช่นกัน สติ๊กเกอร์ S/N คือสีเหลือง มักอยู่บริเวณแผงหลังของ I/O เช่นพาร์ตปริ้นเตอร์.